Etiketlendi: simple present tense

0

Kelime Bilgisi 1.d

Önceki derslerimizde kelimelerin anlamlarını öğrenip örnek cümlelerle kullanımını sağladık. Şimdiye dek öğrendiğimiz Simple Present Tense ve Simple Past Tense’i kullanarak yeni cümleler oluşturalım. Cümeleleri oluştururken sıralamalara dikkat edelim. Subject+Verb+Object olucak şekilde kelimeleri sıralayalım. Eğer...

0

Simple Present Tense

Geniş zaman cümleleri kullanmak için fiilimizin yalın halinde olması gerekir, gelecek ya da  geçmiş zaman ekleri almaz. Örneğin; ”Her gün kahvaltımı 8’de yaparım.” cümlesi geniş zamanlıdır. Bunu anlamak için cümle içinde her gün(everyday), her...