Rusça Fiil Çekimi

FİİLLER

Rusçada da fiiller tıpkı Türkçedeki  gibi özneye bağlı olarak çekimlenir.Rusçada fiillerin büyük çoğunluğu son hecede “-ть” ile biter. Genele olarak fiil çekimlerine bakacak olursak, 2 türlü çekim vardır. İlk olarak  “-е” daha sonra ise “-и” çekimi olarak adlandırabiliriz. Bu 2 türlü çekim dışında bu kurallara uymayan istisna olarak adlandırabileceğimiz fiiller de mevcuttur. Bu istisna fiiller hiçbir kurala uymaz, bu yüzden yapılacak en doğru şey bu istisna fiillerin ezberlenmesidir.

Fiiller “özneye göre” çekimlendiği için ilk olarak zamirlerin iyi bir şekilde algılanmış olması gerekir,zira bunun tam tersini düşünecek olursak büyük hataların yapılması işten bile değildir.Bu 2 grup fiillerinde vurgular genelde son heceye düşse de diğer hecelere düştüğü durumlar da vardır.

2 grup fiillerin çekimlerine örnek verecek olursak:

 

“-е” grubu:

«ЧИТАТЬ»                                         «РАБОТАТЬ»

 

я        Чита-Ю                                                       я        Работа-Ю                                                      
ты     Чита-ЕШЬ ты     Работа -ЕШЬ
он      Чита-ЕТ он      Работа -ЕТ
она     Чита-ЕМ она     Работа -ЕМ
мы      Чита-ЕМ мы      Работа -ЕМ
вы       Чита-ЕТЕ вы       Работа -ЕТЕ
они     Чита-ЮТ они     Работа -ЮТ

 

 

 

 

 

“-и grubu

«ГОВОРИТЬ»                                       «СМОТРЕТЬ»

я         Говор-Ю я         смотр-Ю                                                      
ты      Говор-ИШЬ ты      смотр -ИШЬ
он       Говор -ИТ он       смотр -ИТ
она     Говор -ИТ она     смотр -ИМ
мы      Говор -ИМ мы      смотр -ИМ
вы       Говор -ИТЕ вы       смотр -ИТЕ
они     Говор -ЯТ они     смотр -ЯТ

 

 

         Rusçada fiillerin büyük bir çoğu örneklerde verildiği şekilde çekimlenir. Fiil çekimindeki en önemli püf nokta ise “özneye dikkat etmek”tir. Özneye göre çekimlenen fiilin hangi zamirde hangi eki aldığının bilinmesi en önemli noktadır.

**Bu konunun akılda kalmasını daha net bir şekilde özetleyecek olursak,

Mastar olarak –еть(geneli), –ать, –оть ,–уть  ile sonlanan fiiller  “e” çekiminde yer alır. Mastar olarak –ить ile sonlanan fiiller  “и” çekiminde yer alır.
я               –У\Ю я               У\Ю
Ты            –ЕШЬ Ты            ИШЬ
Он            –ЕТ Он            ИТЬ
Она          –ЕТ Она          ИТ
Мы           ЕМ Мы           ИМ
Вы            –ЕТЕ Вы            ИТЕ
trong>Они         -УТ\-ЮТ Они          -АТ\-ЯТ

 

 

şeklinde çekimler yapılır. Bir sonraki derste birlikte olmak dileğiyle…

 

Written by Ahmet Çakar

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir