Simple Present Tense

Geniş zaman cümleleri kullanmak için fiilimizin yalın halinde olması gerekir, gelecek ya da  geçmiş zaman ekleri almaz. Örneğin; ”Her gün kahvaltımı 8’de yaparım.” cümlesi geniş zamanlıdır. Bunu anlamak için cümle içinde her gün(everyday), her zaman(always), sık sık (often), genelde(usually), asla(never), nadiren(rarely) gibi eklere bakabiliriz. Eğer bu eklerden biri yoksa ve cümle sadece ”I have my breakfast at 8 o’clock.” şeklinde ise bu da bir geniş zaman cümlesi olduğunu gösterir. Bir cümlenin zamanını yani tense’ini anlamak için fiiline bakarız. Eğer ek almamışsa ya da 1. forumunda kullanılmışsa geniş zaman fiili olduğunu anlarız.

Şimdi tekrar ”Her gün kahvaltımı 8’de yaparım.” cümlesine dönelim, ”Everyday, I have my breakfast  at 8 o’clock.”

Cümlede saati ve sıklık eklerini değiştirip kendinize göre bir cümle yapabilirsiniz. Bir de özneyi değiştirip, olumsuz cümle yapalım, böylelikle benzer cümleleri gördüğünüzde bunun geniş zaman olduğunu hemen anlayabilirsiniz.

Gitmek anlamına gelen ” Go ” fiili ile başlayalım.  Aşağıda gördüğünüz gibi Erkek, Kız ve Cansız nesler+hayvanlar için kullanılan ”O” zamirlerine geldiğinde fiil Go+es haline geldi. Bu bir kuraldır ve ilerleyen derslerde detaylı şekilde anlatılacaktır. Şimdilik sadece fark edin diye küçük bir not ekleme gereği duydum.a1

I go: Olumludur. Giderim anlamına gelir, Olumsuz yapmak için do + not ekleriz. I don’t go halini alır.

You go: Gidersin. Yine olumsuz ekimizi don’t olarak ekleyip You don’t go haline getiririz.

We go: Gideriz. We don’t go, gitmeyiz.

He goes: Gider, erkek için kullanılan ”O̶

1; anlamına geldiği için do fiili does halini alır ve does+not(doesn’t) olur.

She goes: Gider, she doesn’t go. Gitmez.

It goes: Gider, It doesn’t go. Gitmez.

You go: Gidersiniz. You don’t go. Gitmezsiniz.

They go: Giderler. They don’t go. Gitmezler.

 

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir